วิสัยทัศน์สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มแข็ง จริงจัง พัฒนาตนเอง มุ่งมั่นเอาชนะอาชญากรรม
 

กฎ ก.ตร
บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว .
   
 

ผลงานการจับกุม

ข้อมูลท้องถิ่น
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำรวจกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลหมายจับ
สถิติคดีอาญา 6 กลุ่ม
 กฤษฎีกา

·  ศาลฎีกา
·  กฎหมายไทย
·  กระทรวงยุติธรรม
·  ตำรวจ
·  อัยการ
·  ศาลยุติธรรม
·  คุมประพฤติ
  นครบาล
·  ตระเวนชายแดน
·  สันติบาล
·  ตรวจคนเข้าเมือง
โรงพยาบาลตำรวจ

สังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์


ตำรวจภูธรภาค 4

 
สำนักงาน ก.พ.
·  ทำเนียบรัฐบาล
·  กรมบังคับคดี
·  กรมบัญชีกลาง
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
ITV
UBC
Nation channel

 


Windows8 Smartphones
industrial designers

 

สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสมเด็จ มุกดาหาร
ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
0-4385-1356 โดย พันตำรวจเอก นกุล จาตุประยูร ผู้กำกับการ

 
 

การจับกุมยาเสพติด ประจำเดือน มกราคม 2554ถสภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์

ลำดับ

วดป.ที่จับกุม

ข้อหา

ของกลาง

ชื่อผู้หา / ที่อยู่

การขยายผล

การขยายผลติดตามมาตรการยึดทรัพย์

เลขคดี

สภ.

พงส.ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์

1

8 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย

ยาบ้า 24,000 เม็ด

นายอจลวิชญ์ ประดับศรีวังพล ม. 15 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

 

ลำดับ

วดป.ที่จับกุม

ข้อหา

ของกลาง

ชื่อผู้หา / ที่อยู่

การขยายผล

การขยายผลติดตามมาตรการยึดทรัพย์

เลขคดี

สภ.

พงส.ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์

1

16 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 5 เม็ด

นายสรรเพชร เกิดผล 10 ม.6

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

 

/ 2

16 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 5 เม็ด

นายวีรพงษ์ พรมเบี่ยง 140 ม.6

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

3

13 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 2 เม็ด

นายสมหมาย เจียมตัว 121 ม. 2

ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.แสวง นาตาแสง

4

13 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 100 เม็ด

นายโหล หรือ วิริพล วิชัยโย 45

ม. 6 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์

จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.แสวง นาตาแสง

5

11 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 2 เม็ด

นายอภิชาต หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์

จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.แสวง นาตาแสง

6

10 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 5 เม็ด

นางอินดา เฮง 256 ม. 10 ต.บัวขาว

อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.สมชาย ภูกองชนะ

7

9 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 2 เม็ด

นางสมจิตร ประจันพล 14 ม.

ต. สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์

จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.สมชาย ภูกองชนะ

8

23 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 16 เม็ด

นางคำศรี อึ้งจะนิล 436 ม.13

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

 

9

21 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 6 เม็ด

นายสิทธิเดช อุปะชีวะ 167/1 ม.1

ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.ธนกฤต พลเยี่ยม

 

10

26 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 800 เม็ด

นางสาวเอ็มมิกา เพชรรูจี 8 ม. 3

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

 

11

31 มกราคม 2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 32 เม็ด

นายครรชิต ทวีแสง 115 ม. 16

ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

 

12

1กุมภาพันธ์2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 90 เม็ด

นายทอน ยาทองไชย 7 ม. 16

ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

ร.ต.อ.สุขสวัสดิ์ โคตรคำ

 

 

ลำดับ

วดป.ที่จับกุม

ข้อหา

ของกลาง

ชื่อผู้หา / ที่อยู่

การขยายผล

การขยายผลติดตามมาตรการยึดทรัพย์

เลขคดี

สภ.

พงส.ผู้รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์

13

15 กุมภาพันธ์2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 324 เม็ด

นายสาทิศ ใจหาญ 460/2 ม. 1

ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.ธนกฤต พลเยี่ยม

 

 

14

14 กุมภาพันธ์2555

มียาเสพติดประเภทที่ 1 ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ยาบ้า 20 เม็ด

นายณรงค์ สินโคกศรี 77 ม. 8 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

กุฉินารายณ์

พ.ต.ท.ธนกฤต พลเยี่ยม

 

 

 


 

สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์กำลังอยู่ในช่วงรื้อปรับปรุงและสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ที่ทำการชั่วคราวย้ายมที่บ้านพัก ผกก.อยู่ข้างๆที่ทำการเดิม ครับ 043 851356
และขออภัย บางส่วนของเว็บไซด์ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข