วิสัยทัศน์สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มแข็ง จริงจัง พัฒนาตนเอง มุ่งมั่นเอาชนะอาชญากรรม
 

กฎ ก.ตร
บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว .
   
 

ผลงานการจับกุม

ข้อมูลท้องถิ่น
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำรวจกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลหมายจับ
สถิติคดีอาญา 6 กลุ่ม
 กฤษฎีกา

·  ศาลฎีกา
·  กฎหมายไทย
·  กระทรวงยุติธรรม
·  ตำรวจ
·  อัยการ
·  ศาลยุติธรรม
·  คุมประพฤติ
  นครบาล
·  ตระเวนชายแดน
·  สันติบาล
·  ตรวจคนเข้าเมือง
โรงพยาบาลตำรวจ

สังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์


ตำรวจภูธรภาค 4

 
สำนักงาน ก.พ.
·  ทำเนียบรัฐบาล
·  กรมบังคับคดี
·  กรมบัญชีกลาง
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
ITV
UBC
Nation channel

 


Windows8 Smartphones
industrial designers

 

สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสมเด็จ มุกดาหาร
ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
0-4385-1356 โดย พันตำรวจเอก นกุล จาตุประยูร ผู้กำกับการ

 
 

 

สถิติคดี 5 กลุ่ม
สถถิติคดี ปีย้อนหลัง เปรียบเทียบ

ประเภทความผิด
ปี 2551
ปี  2552
ปี  2553

เกิด
(ราย )

จับ
( ราย )

เกิด
(ราย )

จับ
( ราย )

เกิด
(ราย )

จับ
( ราย )

1. คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
2
2
1
1
2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย  และ  เพศ
18
18
16
19
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
9
9
14
25
4. คดีที่น่าสนใจ
19
12
16
15
5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
285
500
373
543
รวม
333
541
320
603

สถิติ เดือน พฤษภาคม 2554

ประเภทความผิด
เกิด
(ราย )
จับ
( ราย )
1. คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย  และ  เพศ
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
2
1
4. คดีที่น่าสนใจ
5
5
5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
11
12
รวม
16
18สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์กำลังอยู่ในช่วงรื้อปรับปรุงและสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ที่ทำการชั่วคราวย้ายมที่บ้านพัก ผกก.อยู่ข้างๆที่ทำการเดิม ครับ 043 851356
และขออภัย บางส่วนของเว็บไซด์ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข